CONCERT DE NOËL 2016

CONCERT DE NOËL 2016

Misaotra an’Andriamanitra lehibe fa tanteraka soa aman-tsara ny Concert de Noël 2016 izay natao tamin’ny 17 Desambra lasa teo , izay nifarombonan’ny Sampana efatra ato amin’ny Tafo  dia ny Sekoly Alahady , ny Tanora Kristiana , ny Fifohazana ary ny Antoko-Mpihira .

Fisaorana lehibe no atolotra an’ny tsirairay tsy an-kanavaka izay nahatanteraka , hatramin’ny kely indrindra ka hatramin’ny lehibe : ny mpandray anjara rehetra , tanisanina amin’izany koa ireo mpihira  , ny teknisiana tamin’ny famafisam-peo sy ny jiro , ny mpitendry mozika .

Dia ny Voninahitra anie ho an’Andriamanitra irery ihany .

share

Recommended Posts