FANDRAISANA MALAGASY VAOVAO TETO POITIERS – OKTOBRA 2017

FANDRAISANA MALAGASY VAOVAO TETO POITIERS - OKTOBRA 2017

Fifaliana lehibe tokoa ny nandraisana ireo namana malagasy mpiray tanindrazana tonga eto amin’ny vohitra Poitiers tamin’ny 15 oktobra teo .

Efa fanao tokoa izany fandraisana izany ary mbola tanana foana mandrak’ankehitriny .

Dia maniry fahombiazana ho azy ireo ny Fiangonana .

share

Recommended Posts