Author Archives: Lucien RabefieranaLucien Rabefierana

en Edification

FAMPIANARANA – PROJET D’EGLISE

1/ Ainga (Défi) « Ny fanasitranana izao tontolo izao dia isan’ny misiona na iraka ampanaovin’ny Tompo ny Fiangonana » La guérison du monde est une mission de l’Eglise (cf. Apocalypse 22 : 2)  Ny lohahevitra hoe :...

0
janvier 03, 2017