Actus


27
Nov 2017
NY IVON'NY FANKALAZANA NY FAHA-35 TAONAN'NY FIANGONANA

Notanterahina tamin’ny 21 sy 22 oktobra 2017 ny ivon’ny fankalazana ny faha-35 taonan’ny Fiangonana. Hisaorana an’Andriamanitra lehibe fa tanteraka izany noho ny famindram-poNy . Natokana ho  » Année de Grâce » ity taona fankalazana ity ka nisy : 1/ Mariage de Grâce sy Baptême de Grâce no nankalazaina ny 21 Oktobra 2/ Catéchumène de Grâce ny 22 Oktobra Ny Mpitandrina Seth RASOLONDRAIBE sy ny Mpitandrina Emilienne RASEHENOARIMANANA no nifarimbona nanantanteraka ny fotoana rehetra tamin’izany .  ...

Lire l'article


15
Mai 2017
RNSA 2017

 » La crainte de l’Eternel est le commencement de la sagesse «   Psaumes 111. 10 a  Tel est le thème de la RNSA 2017 qui s’est déroulée à Sainte Tulle ( département des Alpes de Haute Provence ) . La Bible nous montre , en effet, plusieurs façons d’acquérir la sagesse.  Par exemple : la crainte de l’Eternel  ( le thème de la RNSA ) la haine du mal ( Proverbes 8.13) etc… Mais en plus, il y a d’un côté, le livre de Proverbes 3.19 qui dit :  » C’est avec la......

Lire l'article


05
Jan 2017

Misaotra an’ Andriamanitra fa tanteraka soa aman-tsara tamin’ny 12 Jona 2016 : 1/  ny fametrahana amin’ny fomba ofisialy ny Mpitandrina Emilienne RASEHENOARIMANANA 2/  ny fanokanana ireo  diakona vaovao 3/  ny fametrahana ny komity sy ny biraon’ny sampana Ny nanantanteraka ny fotoana dia ny Pasitera Synodaly  Rev Jean RAVALITERA , izay nitondra ny Tenin’Andriamanitra   Miarahaba sahady ny diakona vaovao sy ireo biraon’ny Sampana izay hiara-hiasa mandritra ny 2 taona ho avy izao. Ny Tompo no hanafy hery sy hanome firaisam-po ary firaisan-tsaina tanteraka amin’ny fanantanterahana ny asany araka ny efa nolazaiNy ao amin’ny I Koritianina......

Lire l'article


27
Déc 2016
CONCERT DE NOËL 2016

Misaotra an’Andriamanitra lehibe fa tanteraka soa aman-tsara ny Concert de Noël 2016 izay natao tamin’ny 17 Desambra lasa teo , izay nifarombonan’ny Sampana efatra ato amin’ny Tafo  dia ny Sekoly Alahady , ny Tanora Kristiana , ny Fifohazana ary ny Antoko-Mpihira . Fisaorana lehibe no atolotra an’ny tsirairay tsy an-kanavaka izay nahatanteraka , hatramin’ny kely indrindra ka hatramin’ny lehibe : ny mpandray anjara rehetra , tanisanina amin’izany koa ireo mpihira  , ny teknisiana tamin’ny famafisam-peo sy ny jiro , ny mpitendry mozika . Dia ny Voninahitra anie ho an’Andriamanitra irery ihany ....

Lire l'article