Chargement Évènements
Trouver les Évènements

Navigation par l'affichage des événements

Évènements passés

Navigation de la liste des Évènements

mai 2017
24mai
REGISTER

Mercredi Avant ASCENSION

Fanompoam-pivavahana miaraka amin’ny EPudF

Find out more »
25mai
REGISTER

ASCENSION

Fanompoam-pivavahana / Culte de l’Ascension Hisy Fandraisana ny Fanasan’Ny Tompo / Sainte Cène

Find out more »
juin 2017
24juin
REGISTER

LASIM-PIANGONANA 2017

Any EXOUDUN ( 79 ) no hatao , manomboka ny Asabotsy 24 Jona atoandro  ka mifarana ny Alahady 25 Jona 2017 aorian’ny sakafo atoandro .

Find out more »
novembre 2017
11novembre
REGISTER

RRSTK

RENCONTRES REGIONALES  FAFAN DES STK à POITIERS au Lycée ISAAC DE L’ETOILE – 62 rue du Porteau – 86000 POITIERS Culte d’ouverture à 9 heures le Samedi 11 Novembre 2017 + Ateliers DIMANCHE 12 NOVEMBRE 1/  Asa sy Fampaherezana à 8h avant le petit déjeuner 2/ Culte de clôture à 10h 30 + Sainte Cène

Find out more »
décembre 2017
02décembre
REGISTER

CONCERT DE NOËL 2017 NANTES

Hanomboka ny fankalazana ny Krismasy 2017 eto amin’ny Faritany FAFAN izay hifarombonan’ny Tafo NANTES, RENNES , TOURS ary POITIERS . Amin’ny 2 Desambra ny hankalazana izany any Nantes amin’ny 7 ora sy sasany hariva ao amin’ny Temple EPUdF – 15 bis Place Edouard Normand – 44000 NANTES

Find out more »
avril 2018
01avril
REGISTER

PROCHAIN CULTE

FANOMPOAM-PIVAVAHANA miaraka amin’ny Fiangonana rahavavy Koreana sy ny EPUdF  hankalazana ny Paska 2018 ao am-piangonana – 5 Rue des Ecossais – POITIERS   CULTE COMMUN avec l’Eglise Protestante Coréenne de Poitiers et l’EPUdF au Temple – 5 Rue des Ecossais – POITIERS

Find out more »
septembre 2018
09septembre
REGISTER

PROCHAIN CULTE

FANOMPOAM-PIVAVAHANA FANOKAFANA NY TAOM-PANABEAZANA 2018 – 2019 Hisy ny FANDRAISANA NY FANASAN’NY TOMPO   CULTE DE RENTREE 2018 – 2019 Il y aura la SAINTE CENE  

Find out more »
octobre 2018
14octobre
REGISTER

ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS

FANDRAISANA ireo vahiny tonga eto Poitiers FANDAHARANA : 1/ Toerana : FIANGONANA – 5 Rue des Ecossais – 86000 POITIERS – ( ao ambany rihana) 2/ Ora : Manomboka amin’ny 12 ora sy sasany 3/ Ny tompon-tany no samy mitondra sakafo , hira-mizara amin’ny rehetra 4/ Aorian’ny sakafo, dia miara-midera an’Andriamanitra ao am-piangonana manomboka amin’ny 4 ora toy ny fanao isak’Alahady   PROGRAMME : 1/ Lieu : au Temple : 5 – Rue des Ecossais – 86000 POITIERS ( au sous-sol) 2/ Heure : 12 h 30 3/ Les Résidents apportent leurs repas pour les partager 4/ Après le repas, il y aura le culte habituel au Temple à 16 h

Find out more »
décembre 2018
25décembre
REGISTER

PROCHAIN CULTE

KRISMASY 2018 – HISY FANDRAISANA NY FANASAN’NY TOMPO  » Fa Zaza no teraka ho antsika, Zazalahy no omena antsika; Ary ny fanapahana dia eo an-tsorony, ary ny anarany atao hoe Mahagaga, Mpanolo-tsaina, Andriamanitra Mahery, Rain’ny mandrakizay, Andrian’ny fiadanana » Isaia 9 . 5 Vakiteny :   Isaia 52 . 7 – 10 / Heb  1 .  1 – 6 / Jaona 1 : 1-  18 Salamo 98     NOËL 2018 CULTE DE NOËL AVEC SAINTE CENE  » Car un enfant nous est né, Un fils nous est donné, Et la souvenaineté reposera sur son épaule; On l’appellera Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix » Esaîe 9.5 Lectures : Esaie  52 . 7 – 10  / Heb  1 .  1 – 6  / Jean 1 : 1-  18 Psaumes du jour : 98    

Find out more »
mars 2019
24mars
REGISTER

PROCHAIN CULTE

ALAHADY FAHAEFATRY NY VOLANA MARTSA 2019 Alahady sahanin’ny Sampana FIFOHAZANA Salamo 103 /  Eksodosy 3.1-15 / 1 Korintiana 10.1-12 / Lioka 13.1-9   4ème DIMANCHE DU MOIS DE MARS 2019 Culte préparé par la Section REVEIL    Psaume du jour  103 / Exo 3.1-15 / 1 Cor 10.1-12 / Luc 13.1-9

Find out more »
+ Exporter Évènements listés