poitiers_fronton2006

Teny fanevan’ny faha 30 taonan’ny Tafo FPMA Poitiers :

« Aoka hazava eo imason’ny olona ny fahazavanareo » Matio 5.16a »

Ny Hira FANEVA  :         NY FAHAZAVANAREO 

1. Endrey ny hatsaran’ny famindramponao ry Andriamanitray ô
Fitahiana  lehibe tokoa nomenao ny Fiangonanao :
Loharanon’aina avy Aminao no nosotroiny ka dia faly,
Ny Fahazavanao no jiro manazava azy

Isan’andininy

« Hianareo no fahazavan’izao tontolo izao izay tsy azo afenina
Koa aoka ho hita hazava eo imason’ny olona ny fahazavanareo;
Hianareo no fahazavana hahitany ny asa soa ataonareo
Ka hankalazany sy hiderany ny Tompo Andriamanitra. »

2. Mitsangàna, mandehana fa efa ao aminao ny Fahazavana
Mandrosoa mba hanazava koa ireo mbola anaty haizina,
Jesoa Kristy Tompo no Ilay Fahazavana ao anatinao ao,
Mba hampahazava ihany koa izay manatona Azy.

3. « Hianareo koa vavolombelona hanambara » hoy Jesoa;
Ndeha tafio izay mila lamba, raiso ny anjara andraikitrao,
Izarao mofo ny noana, ampiantranoy ny manjenjena :
Ho tara-pahazavana maraina ny fahazavanao.

Hihaino ny feony : tsindrio eto

NY TAFO ATO AMIN'NY FARITANY FAFAN

Ny Faritany Afovoany Andrefana dia misy tafo 6 :

Araka ny fizaram-paritra misy eto amin’ny FPMA, dia mizara ho faritany ny tafo sy fiaraha-mivavaka, ka ny misy ny tafo Poitiers dia ny Faritany Afovoany Andrefana na FAFAN. Miaraka aminy amin’izany dia ny :

– Tafo Nantes

– Tafo Paris

– Tafo Rennes

– Tafo Tours

– Tafo Athis Fanantenana

>> Tohiny

LES MEMBRES DU BUREAU DE LA FPMA POITIERS

Emilienne RASEHENOARIMANANA

Pasteure

Bruno RANDRIANARIMANANA

Président

Ny Aina RANDRIAMAMONJY

Trésorier

Fara ANDRIANARIVONY

Secrétaire

Vololona RANDRIANARIMANANA

Secrétaire

Herilala RANDRIANJAFISOA

Gestionnaire financier

Fanja RASIDIMANANA

Commissaire aux comptes

DIAKONA AM-PERINASA 2020-2022

ANDRIANARIVONY Andonirina

ANDRIANARIVONY  Fara

LAURET Lala

NAJARALY Lovasoa

RANDRIAMAMONJY Ny Aina

RANDRIANARIMANANA Bruno

RANDRIANARIMANANA Vololona

RANDRIANJAFISOA Herilala