FPMA Poitiers

Noël 2023 de la FPMA Poitiers, image par Chad Madden sur Unsplash

L’édito du Pasteur : Noël 2023

Edito Noely 2023 « Efa imbetsaka ary tamin’ ny fomba samihafa no nitenenan’Andriamanitra fahiny tamin’ ny razantsika tamin’ ny alalan’ ireo mpaminany ; fa amin’ izao andro farany izao dia tamin’ ny alalan’ ny zanany no nitenenany tamintsika. Io zanany io notaratra mamirapiratry ny voninahitr’Andriamanitra.» Hebreo 1.1-3 Diem Ireo mpaminany tao amin’ ny Fanekena Taloha … > Lire cette actualité

Logo FPMA Poitiers

Contact

FPMA Poitiers
5 rue des Ecossais
86000 Poitiers

2023 - © FPMA Poitiers - Tous droits réservés.