LE VERSET DU JOUR


banniere1

banniere2
sa-1
Slide background
WP_20170122_17_45_23_Pro
IMG_20181215_213549 – Copie

VAOVAO FARANY

Nanomboka tamin’ny 6 Septambra 2020 no nisokatra ny taom-panabeazana 2020 – 2021 . Ary manomboka amin’io daty io no misokatra amin’ny fomba Présentiel ny FIANGONANA .

Ampahatsiahivina isika fa rehefa tonga any am-piangonana dia samy mitondra aro-vava . Ny gel hydroalcoolique dia ny Fiangonana no manolotra izany.

EDITO


PASKA 2020

« FIADANANA HO ANAREO »

Toa diso toerana angamba , hoy isika, izany fiarahabana izany amin’izao vanim-potoanan’ny coronavirus eran-tany izao. Tsarovy fa raha mbola tao anaty tahotra ny mpianatra dia tonga Jesosy ka nitsangana teo afovoany, dia nanao taminy hoe : FIADANANA HO ANAREO.  Ary rehefa nilaza izany Izy, dia nasehony azy ny tànany sy ny lanivoany. Dia faly ny mpianatra,  raha nahita ny Tompo » – Jaona 20.19 – 20

Fifaliana no ho setrin’ny tahotra rehefa tonga eo anivon’ny tokatranonao Jesosy Kristy amin’ny alalan’ny Fanahy Masina .Galatiana 5.22-23.

Eto koa, Petera sy ilay mpianatra iray raha vao nandre ny filazan’i Maria Magdalena ny amin’ny vato voaisotra, avy hatrany dia nihazakazaka nankany amin’ny fasana – Jaona 20.1-2. Tsy nahita tava ny Tompo teo akory izy ireo nefa kosa nahazo antoka fa efa nitsangana marina ny Tompo rehefa nahita ny lambam-paty sy ny mosara nafehy ny lohan’i Jesosy izy – Jaona 20.6-9. Nody tamim-piadanam-po izy ireo satria efa naharesy ny fahafatesana ny Tompony.

FIADANANA anie hameno ny fontsika amin’izao andro PASKA 2020 izao.

FIFALIANA koa no hanjaka ao an-tokantrano misy antsika satria manaiky ny fahamarinan’ny Tenin’Andriamanitra isika izay manambara hoe : « Tsy ato Izy (Jesosy) fa efa nitsangana » – Matio 28.6.

Mirary Paska feno fiadanam-po ho antsika tsirairay avy ao an-tokantrano ao.

Poitiers, 07 avril 2020

IMG_20180909_2053161

Ny Mpitandrina Mpandrindra

Emilienne RASEHENOARIMANANA

 

LETTRE MENSUELLE DU BUREAU CENTRAL


A VENIR

CONSECRATION DES NOUVEAUX DIACRES 2020 / 2022

CONFIRMATION DES NOUVEAUX CATECHUMENES

PRESENTATION DU NOUVEAU COMITE D’EGLISE

Le 28 Juin 2020

CONSECRATION 1


NY TAFO POITIERS

MISOKATRA ISAKY NY ALAHADY NY FIANGONANA :

1/ Fotoam-pivavahana manomboka amin’ny 4 ora tolak’andro

2/ Fandraisana ny Fanasan’Ny Tompo : isaky ny Alahady voalohany sy faha-3-n’ny volana

3/ Alahady karakarain’ny Sampana Fifohazana ny Alahady faha-4

4/ Raha misy ny Alahady faha-5 , dia natokana ho an’ny Sampana Sekoly Alahady izany

croixLA FPMA DE POITIERS

LE CULTE a lieu tous les dimanches :

1/  à partir de 16 heures

2/ tous les 1ers et les 3èmes dimanches : la Sainte Cène

 

3/ La Section Réveil  officie le culte le 4ème dimanche

4/ pour les 5 èmes dimanches , s’il y en a , c’est la Section Ecole du Dimanche qui officie le culte


NOUS SITUERAdresse

5 Rue des Écossais, 86000 Poitiers

CULTES

Tous les dimanches à 16h

Contacts

Tél : 05 49 93 13 08
Mail : fpmapoitiers`{`at`}`gmail.com