LE VERSET DU JOUR


banniere1

banniere2
sa-1
Slide background
WP_20170122_17_45_23_Pro
IMG_20181215_213549 – Copie

EDITO


Miarahaba antsika mpianakavin’ny finoana mahatratra ny Pentekosta 2019 !

« Ny FANAHY dia miara-milaza amin’ny fanahintsika fa zanak’ Andriamanitra isika » (Rom.8.16)

Eny tokoa, zanak’ Andriamanitra izay olona rehetra mino ka nandray an’i Jesosy Kristy honina sy hanjaka ao amin’ny fiainany (Jao.1.12). Hamafisin’ny  Fanahy Masina izany ka lasa manana sata vaovao izy : mpandova an’ Andriamanitra sy mpiray lova amin’i Kristy(Rom.8.16)

Ny andro Pentekosta nandatsahan’ny Tompo ny Fanahy  Masina, dia famohazana antsika amin’ny torimasom-panahy. Amin’izany vanin’andro izany no hanavaozana ny fandehanana amin’ny maha-zanak’ Andriamanitra antsika eto anivon’izao tontolo izao.

Ary mbola ny Fanahy Masina ihany no mampidina ny Fitiavan’ Andriamanitra ho ao am-pontsika (Rom.5.5), hahaizantsika mitia Azy. Izany fanehoam-pitiavana izany dia hasehontsika amin’ny  fitandremana ny Teniny, ka tonga monina ao amintsika Andriamanitra sy Jesosy Kristy Zanany(Jao.14.23).

Handeha àry hankalaza  ny Pentekosta 2019 amin-karavoana homban’ny Fanahy Masina izay mampiray antsika ao amin’ny Tompo, satria efa tonga  zanany isika.

« Ho aminareo rehetra anie ny Fahasoavan’ i Jesosy Kristy Tompo sy ny Fitiavan’ Andriamanitra ary ny Firaisana amin’ny Fanahy Masina »(1Kor.13.14)

AMENA !

IMG_20180909_2053161

Ny Mpitandrina Mpandrindra

Emilienne RASEHENOARIMANANA

LETTRE MENSUELLE DU BUREAU CENTRAL


A VENIR

22Déc

PROCHAIN CULTE

dimanche

ECHO CHOEURUNI 2020

CU DECEMBRE 2019

Lien pour lire la suite  ECHO CHOEURUNI 2020

NOËL 2019

SAVE_20191211_215650

NY TAFO POITIERS

MISOKATRA ISAKY NY ALAHADY NY FIANGONANA :

1/ Fotoam-pivavahana manomboka amin’ny 4 ora tolak’andro

2/ Fandraisana ny Fanasan’Ny Tompo : isaky ny Alahady voalohany sy faha-3-n’ny volana

3/ Alahady karakarain’ny Sampana Fifohazana ny Alahady faha-4

4/ Raha misy ny Alahady faha-5 , dia natokana ho an’ny Sampana Sekoly Alahady izany

croixLA FPMA DE POITIERS

LE CULTE a lieu tous les dimanches :

1/  à partir de 16 heures

2/ tous les 1ers et les 3èmes dimanches : la Sainte Cène

 

3/ La Section Réveil  officie le culte le 4ème dimanche

4/ pour les 5 èmes dimanches , s’il y en a , c’est la Section Ecole du Dimanche qui officie le culte


NOUS SITUERAdresse

5 Rue des Écossais, 86000 Poitiers

CULTES

Tous les dimanches à 16h

Contacts

Tél : 05 49 93 13 08
Mail : fpmapoitiers`{`at`}`gmail.com