LE VERSET DU JOUR


banniere1

banniere2
sa-1
Slide background
WP_20170122_17_45_23_Pro
Slide background


EDITO


Ry havana,
Miarahaba antsika mpianakavin’ny finoana nahatratra izao Taom-panabeazana 2018-2019 izao. Tsy vitsy isika no tonga niara-niombom-bavaka nanokatra izany vanim-potoana lehibe eto amin’ny Fiangonana misy antsika izany tamin’ny alahady 9 septambra 2018. Ny perikopa voalahatra ho anjarantsika tamin’izany dia ny Filazantsara nosoratan’i Marka 7.31-37 : Napetraka teo anoloan’i Jesosy ny lehilahy iray marenina sady raiki-dela mba hametrahany tànana. Nentin’ny Tompo Jesosy nitanila ralehilahy ka nanehoany ny fahefana maha-Andriamanitra Fitiavana sy feno antra Azy. Vokatr’izany : « nalady ny sofin’ilay lehilahy, sady voavaha ny fatoran’ny lelany ka dia nahateny tsara izy » ( and.35 ).
Amin’izao fanomboan’ny taom-panompoana izao dia mitady olona manana sofina malady afaka mandre ny feony Andriamanitra satria manana ambara amin’ny Fiangonany Izy. Mila olona vonona hampita ny hafatra ambaran’ny Teniny koa Izy. Andeha àry isika hanaiky ho entin’ny Tompo mitanila hihaino Azy mba hafahantsika mampita ny hafatry ny TENINY amin’ireo namantsika. Eo Aminy ihany manko no hazoantsika sofina malady hahay mihaino, sy molotra afaka hijoro vavolombelona hanambara ny fitiavany.
Maro ny fandaharan’asa hazoantsika mitanila hihaino ny Tenin’ny Tompo ; singanina amin’izany ny « Échanges et Partages » hanasana antsika rehetra ( zoma faha- efatry ny volana amin’ny 7 ora hariva, izay hatao any an-tokatranon’izay maniry handray izany.

Mirary Taom-panabeazana feno fitahiana sy fahasoavana ho antsika rehetra.

« Ary Andriamanitry ny fanantenana anie hameno anareo amin’ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra amin’ny finoanareo, mba hitomboanareo amin’ny fanantenana noho ny herin’ny Fanahy Masina » Romana 15.13

Ny Mpitandrina Mpandrindra

IMG_20180909_2053161

Emilienne RASEHENOARIMANANA
A VENIR

CONCERT DE NOËL 2018


NY TAFO POITIERS

MISOKATRA ISAKY NY ALAHADY NY FIANGONANA :

1/ Fotoam-pivavahana manomboka amin’ny 4 ora tolak’andro

2/ Fandraisana ny Fanasan’Ny Tompo : isaky ny Alahady voalohany sy faha-3-n’ny volana

3/ Alahady karakarain’ny Sampana Fifohazana ny Alahady faha-4

4/ Raha misy ny Alahady faha-5 , dia natokana ho an’ny Sampana Sekoly Alahady izany

croixLA FPMA DE POITIERS

LE CULTE a lieu tous les dimanches :

1/  à partir de 16 heures

2/ tous les 1ers et les 3èmes dimanches : la Sainte Cène

 

3/ La Section Réveil  officie le culte le 4ème dimanche

4/ pour les 5 èmes dimanches , s’il y en a , c’est la Section Ecole du Dimanche qui officie le culte


ACTUALITES


Voir toutes les actualités

NOUS SITUERAdresse

5 Rue des Écossais, 86000 Poitiers

CULTES

Tous les dimanches à 16h

Contacts

Tél : 05 49 93 13 08
Mail : fpmapoitiers`{`at`}`gmail.com