LE VERSET DU JOUR


banniere1

banniere2
sa-1
Slide background
WP_20170122_17_45_23_Pro
IMG_20181215_213549 – Copie

VAOVAO FARANY

Miverina « en distanciel » ny fiarahantsika mivavaka amin’ny alalan’ny ZOOM

na an-telefaonina manomboka izao, mandra-pisin’ny fiovana manaraka.

EDITO


 PASKA 2021

« PASKA FANASITRANANA SY FANAFAHANA »

« Aza talanjona ; mitady an’i Jesosy  avy any Nazareta, Izay nohomboana tamin’ny hazo fijaliana,  hianareo ; EFA NITSANGANA IZY ; tsy ato Izy. Fa mandehana, lazao amin’ny mpianatra sy Petera fa mialoha anareo ho any Galilia Izy ».(Marka 16.6-7)

Izany tenin’ny anjely, tamin’ireto vehivavy tonga teny amin’ny fasana vao maraina ireto, no hiarahabana antsika mpianakavin’ny finoana eto amin’ny Tafo FPMA Poitiers nahatratra izao PASKA 2021 izao.

VELONA NY TOMPO, ry havana.

FANASITRANANA amin’ny aretina rehetra tokoa, indrindra fa amin’izao covid-19 izao no nahafatesan’ny Tompontsika teo amin’ny hazo fijaliana.

FANAFAHANA antsika amin’ny gejan’ny heloka amam-pahotana koa no nandresen’i Kristy ny fahafatesana.

Endriky ny fitiavany ahy sy ianao izany, ry havana malala.

Toa ireto vehivavy misionera voalohany ireto izay nahazo hafatra ho an’ireo mbola tsy mahalala, isika Fiangonana koa dia manana adidy hampiely izany « Vaovao Mahafaly » izany.

Efa tonga ny taom-pamonjena ho anao izay mandray ny FANASITRANANA sy ny FANAFAHANA amin’ny finoana an’i Jesosy Kristy.

Izao no voasoratra :

« Miderà ny TOMPO ianareo fa tsara Izy : – eny, maharitra mandrakizay ny fitiavany !

Ity no andro nataon’ny TOMPO mba hifaliantsika sy hiravoravoantsika »

(Salamo faha-118.1,24) 

Ho Azy irery ihany ny voninahitra. Ho antsika rehetra kosa ny fiadanana!

Amen.

 

IMG_20180909_2053161

Ny Mpitandrina Mpandrindra

Emilienne RASEHENOARIMANANA

LETTRE MENSUELLE DU BUREAU CENTRAL


A VENIR


 

 

E-RNSA 2021

RNSA 2021

NY TAFO POITIERS

MISOKATRA ISAKY NY ALAHADY NY FIANGONANA :

1/ Fotoam-pivavahana manomboka amin’ny 4 ora tolak’andro

2/ Fandraisana ny Fanasan’Ny Tompo : isaky ny Alahady voalohany sy faha-3-n’ny volana

3/ Alahady karakarain’ny Sampana Fifohazana ny Alahady faha-4

4/ Raha misy ny Alahady faha-5 , dia natokana ho an’ny Sampana Sekoly Alahady izany

croixLA FPMA DE POITIERS

LE CULTE a lieu tous les dimanches :

1/  à partir de 16 heures

2/ tous les 1ers et les 3èmes dimanches : la Sainte Cène

 

3/ La Section Réveil  officie le culte le 4ème dimanche

4/ pour les 5 èmes dimanches , s’il y en a , c’est la Section Ecole du Dimanche qui officie le culte


NOUS SITUERAdresse

5 Rue des Écossais, 86000 Poitiers

CULTES

Tous les dimanches à 16h

Contacts

Tél : 05 49 93 13 08
Mail : fpmapoitiers`{`at`}`gmail.com