LE VERSET DU JOUR


banniere1

banniere2
sa-1
Slide background
WP_20170122_17_45_23_Pro
IMG_20181215_213549 – Copie


EDITO


Noely anio ! Noely mitondra Hafatra ho antsika.

« Rehefa nampitenenin’Andriamanitra tamin’ny razana fahiny ny mpaminany…; dia amin’izao andro farany izao kosa no nampitenenany tamintsika ny Zanany, Izay voatendriny ho Mpandova ny zavatra rehetra ; Izy no nahariany izao tontolo izao »(Heb.1.1-2)
« Izy no nisiam-piainana ; ary ny fiainana no fanazavana ny olona »(Jao.1.4)
« Akory ny hatsaran’ny tongotr’irÿ mitondra Teny soa mahafaly… mitory Fiadanana ! …sady mitory Famonjena ! »(Isa.52.7)

Noely anio ! Noely mitondra Ilay « Zanaka » MPANDOVA ny zavatra rehetra, dia Jesosy Kristy. Ao Aminy no hazoantsika Lova maharitra mandrakizay rehefa mino Azy isika.

Noely anio ! Noely mitondra FAHARIANA, satria tao amin’Ilay Zanaka no naharian’Andriamanitra izao tontolo izao. « Ary raha tsy Izy dia tsy nisy nahariany izao zavatra ary izao, na dia iray aza »(Jao.1.3). Milaza izany fa foana ny tontolo misy antsika raha tsy teo Jesosy Kristy.

Noely anio ! Noely mitondra FIAINANA. Jesosy Kristy no miantoka ny fisiako sy ny fisianao. Ho Noely feno fisaorana sy fankalazana Azy anie ny andro anio.

Noely anio ! Noely mitondra ny MAZAVA. Jesosy mihitsy no manambara hoe « Izaho no fahazavan’izao tontolo izao »(Jao.8.12). Koa ndeha hatolotra Azy amin’izao Noely izao, izay karazana aizina mbola mitapify any anjoron’ny fontsika any, fa tonga Ilay MAZAVA Lehibe handroaka izany.

Noely anio ! Noely mitondra FIADANANA sy FAMONJENA. Ilay Zaza teraka ho antsika (Isa.9.5), dia Andrian’ny Fiadanana. Ary  Mpamonjy no teraka anio ao an-tanànan’i David, dia Kristy Tompo »(Lio.2.11) hoy ny anjely tamin’ny mpiandry ondry.

Izay voalaza rehetra teo, dia manamafy, fa Jesosy Kristy, Ilay Andriamanitra tonga olombelona, dia manana ny fahafenoana tanteraka. Izany no handraisantsika  rehetra FAHASOAVANY anampy FAHASOAVANA amin’izao andro Noely izao.

Koa dia mirary « Noelin’ny fahafenoana » ho antsika isam-pianakaviana.
Ho tratry ny taona vaovao 2019, eo ambany fiahian’ny Tompo anie isika.

 
Poitiers, le 24 décembre 2018

IMG_20180909_2053161

Ny Mpitandrina Mpandrindra

Emilienne RASEHENOARIMANANA

LETTRE MENSUELLE DU BUREAU CENTRAL
A VENIR

Tanteraka soa aman-tsara ny fanaovam-beloma an’Atoa Andriamarohasina Jean RAVALITERA mivady, Filohan’ny FPMA teo aloha ny 2 Febroary 2019.

Tamin’io andro io ihany koa ny nametrahana ny Filohan’ny FPMA vaovao , dia ny Mpitandrina Seth RASOLONDRAIBE sy ny Birao Foibe vaovao .

Ary io andro io ihany koa no nambarana ny fanokafana ny fankalazana ny jôbily faha-60 taonan’ny FPMA .

 

HETSIKA STK 2019


NY TAFO POITIERS

MISOKATRA ISAKY NY ALAHADY NY FIANGONANA :

1/ Fotoam-pivavahana manomboka amin’ny 4 ora tolak’andro

2/ Fandraisana ny Fanasan’Ny Tompo : isaky ny Alahady voalohany sy faha-3-n’ny volana

3/ Alahady karakarain’ny Sampana Fifohazana ny Alahady faha-4

4/ Raha misy ny Alahady faha-5 , dia natokana ho an’ny Sampana Sekoly Alahady izany

croixLA FPMA DE POITIERS

LE CULTE a lieu tous les dimanches :

1/  à partir de 16 heures

2/ tous les 1ers et les 3èmes dimanches : la Sainte Cène

 

3/ La Section Réveil  officie le culte le 4ème dimanche

4/ pour les 5 èmes dimanches , s’il y en a , c’est la Section Ecole du Dimanche qui officie le culte


ACTUALITES


Voir toutes les actualités

NOUS SITUERAdresse

5 Rue des Écossais, 86000 Poitiers

CULTES

Tous les dimanches à 16h

Contacts

Tél : 05 49 93 13 08
Mail : fpmapoitiers`{`at`}`gmail.com