LE VERSET DU JOUR


banniere1

banniere2
sa-1
Slide background
WP_20170122_17_45_23_Pro
IMG_20181215_213549 – Copie

VAOVAO FARANY

Miverina « en distanciel » ny fiarahantsika mivavaka amin’ny alalan’ny ZOOM

na an-telefaonina manomboka izao, mandra-pisin’ny fiovana manaraka.

EDITO


EDITO KRISMASY 2020 

Ry havana malala ao amin’ny Tompo;
« Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin’Andriamanitra Raintsika sy Jesosy Kristy Tompo »
+ Misaotra an’Andriamaitra lehibe isika nahatanteraka ny NOELIN’NY SAMPANA 2020 (en vidéo) tamin’ny sabotsy 19  desambra.
+ « NOELIN’NY FINOANA, NY FANANTENANA ARY NY FITIAVANA » no nentiny AMF FAFAN nanatontosa ny concert virtuel niarahantsika nifanotrona taorian’izany.
Na dia tamin’ny fomba tsy mahazatra aza no nanaovana izany noho ny tsy fahafahana mihaona, dia dera sy laza no atolontsika ny Tompo Andriamanitra
+ « KRISMASY FIHAVANANA » kosa no loha-hevitra noraisin’ny Foibe Fpma ankalazantsika ny Noely 2020.
« Ary ny Teny dia tonga nofo ka nonina tamintsika ; ary hitanay ny voninahiny, dia voninahitra miendrika ho an’ny Lahitokana avy tamin’ny Ray, sady feno fahasoavana sy fahamarinana »(Jaona 1.14)
.
Na dia ao anatin’izao vanin’andro sarotra hiadiana amin’ny areti-mandringana covid-19 izao aza, dia sambatra indrindra isika kristiana. Nahoana angaha?
Ny areti-mandringana manko, ao amin’ny Fanekena taloha, dia mazàna fanehoan’Andriamanitra ny fahatezerany. Ny tsi-fankatoavan’ny zanak’Isiraely ny sitrapony no mahatonga izany.
Manana tombony hoy aho ny kristiana, satria efa tonga Ilay Lahitokana avy amin’ny Ray, dia JESOSY KRISTY. Inona no antony nahatongavany?
Hampihavana antsika amin’Andriamanitra. Tafasaraka Taminy manko isika noho ny fahotantsika. Midika ho fahafatesana mandrakizay ny fisarahana Aminy.
Faniriana no ilazàn’ny Apostoly Paoly hoe: « MIHAVANA amin’Andriamanitra anie hianareo »(2 Kor.5.20). Io fampihavanana io anie dia efa notanterahin’ny Tompo Jesosy ho antsika teo amin’ny hazo fijaliana e! Anjarantsika sisa ny manaiky izany amin’ny finoana marina sy ny fahatokiana Azy.
Izao andro Noely izao no fotoana mety indrindra hanekena izany fihavanana izany, izay midika koa hoe : famonjena ao amin’i Kristy.
Jereo ny manodidina anao. Maro ny olona no kivy, very asa, namoy hava-tiana, very fanantenana, mitaintaina amin’ny aretina, tsy manana fanantenana, mamoy fo, tsy mahita hifaharana manoloana ny aretina mihanaka eran-tany.
Aiza ny fanantenanao? Iza no hifikiranao?
 Tonga Ilay Mpampihavana, mitondra fitsaharana ho anao. Aza misalasala , ry havana manatona Azy. Izy Ilay andrian’ny fiadanana. Izy no  fihavantsika izay nandrava ny efitry ny fisarahana amin’Andriamanitra.
KOA,
« miarahaba antsika mpianakavin’ny finoana eto Poitiers izay mankalaza ny Krismasy 2020. Ho KRISMASY FIHAVANANA tokoa anie no hiainantsika. Ho vita fihavanana amin’ny olona rehetra anie isika, ao an-tokatrano, eo amin’ny fiaraha-monina sy ny mpiray fiangonana.
Mirary antsika koa samy ho tratry ny taona vaovao 2021. Ho arovan’ny Tompo amin’zao aretina covid-19 izao anie ianao sy ny ankohonanao, na mivoaka na miditra ; hatramin’izao ka ho mandrakizay. Amen! »

IMG_20180909_2053161

Ny Mpitandrina Mpandrindra

Emilienne RASEHENOARIMANANA

LETTRE MENSUELLE DU BUREAU CENTRAL


A VENIR


KRISMASY 2020

Fa Mpamonjy no teraka ho anareo anio an-tanànan’i Davida,

dia Kristy Tompo Lio 2:11

 

 

 

FANOMPOAM-PIVAVAHANA en ‘PRESENTIEL ‘ eny am-piangonana.

Hampitaina mivantana amin’ ny ZOOM ho an’ireo tsy afaka manatrika.

 

 

« Mahereza sy matanjaha; aza matahotra na manahy..fa ny Tompo Andriamanitrao no miara-mandeha aminao, tsy handao anao na hahafoy anao Izy.  » Deo 31 6


NY TAFO POITIERS

MISOKATRA ISAKY NY ALAHADY NY FIANGONANA :

1/ Fotoam-pivavahana manomboka amin’ny 4 ora tolak’andro

2/ Fandraisana ny Fanasan’Ny Tompo : isaky ny Alahady voalohany sy faha-3-n’ny volana

3/ Alahady karakarain’ny Sampana Fifohazana ny Alahady faha-4

4/ Raha misy ny Alahady faha-5 , dia natokana ho an’ny Sampana Sekoly Alahady izany

croixLA FPMA DE POITIERS

LE CULTE a lieu tous les dimanches :

1/  à partir de 16 heures

2/ tous les 1ers et les 3èmes dimanches : la Sainte Cène

 

3/ La Section Réveil  officie le culte le 4ème dimanche

4/ pour les 5 èmes dimanches , s’il y en a , c’est la Section Ecole du Dimanche qui officie le culte


NOUS SITUERAdresse

5 Rue des Écossais, 86000 Poitiers

CULTES

Tous les dimanches à 16h

Contacts

Tél : 05 49 93 13 08
Mail : fpmapoitiers`{`at`}`gmail.com