LE VERSET DU JOUR


banniere1

banniere2
sa-1
Slide background
WP_20170122_17_45_23_Pro
IMG_20181215_213549 – Copie

EDITO


« Nahoana no ato amin’ny maty no itadiavanareo ny velona ? Tsy ato Izy, fa efa nitsangana »(Lioka 24.5-6)

Ry havana malala ao amin’ny Tompo,

Izany no vaovao mahafaly voarain’ireto vehivavy avy tamin’ny vavan’ny anjely. Fantatsika manko fa nikasa hanosotra ny fatin’i Jesosy araka ny fomba fanaon’ny Jiosy no nahatongavan’izy ireo vao maraina teny amin’ny fasana.

Mendrika ny fikasany, satria fanehoam-pitiavana ny Tompony izany. Koa na dia taitra mafy aza izy ireo, dia faly sahirana kosa. Teo manko vao tsaroany fa efa voalazan’i Jesoa tamin’ny mpianatra tokoa izany.

Mpitondra hafatra voalohany ny amin’ny fitsanganan’i Jesoa-Kristy tamin’ny maty ireto vehivavy ireto. Nety diso fanantenana ihany angamba izy rehefa nisy tsy nino azy ny namany sasany. Voalaza mazava kosa fa niara-nahita ny fahamarinan’izay nolazainy ny rehetra rehefa tonga niseho teo anatrehany ny Tompo ka nanao taminy hoe : : »FIADANANA ho anareo »(36).

Tsy ny vehivavy ihany anefa , ry havana no voaantso hanambara ny Vaovao Mahafaly hoe : VELONA JESOSY. Hoy ny Tompo « Ianareo no vavolombelon’izany »(48). Isika tsirairay izay mino Azy, ny Fiangonana indrindra no nametrahan’ny Tompo izany andraikitra lehibe sy masina izany. Koa hezao sy haparitaho eo amin’ny manodidina anao ary fa VELONA JESOSY rehefa avy nanatanteraka ny asam-pamonjena ho  ahy sy ho anao teo amin’ny hazofijaliana.

Resiny ilay fahavalontsika dia ny fahotana. Velona miaraka Aminy mandrakizay koa izay rehetra mino Azy.

« NITSANGANA KRISTY ! »

Izany no hankalazaintsika amin’izao PASKA 2019 izao. Ho mpandresy miaraka Aminy anie isika amin’ny fampielezana izany vaovao mahafaly izany.

Mirary antsika hanao PASKA fena fankasitrahana Azy.

« Ho Azy irery ny voninahitra »

 

IMG_20180909_2053161

Ny Mpitandrina Mpandrindra

Emilienne RASEHENOARIMANANA

LETTRE MENSUELLE DU BUREAU CENTRAL


A VENIR


NY TOERANA HILASIANA JONA 2019R N S A 2019

Fampianarana nataon’i Pasitera Seth RASOLONDRAIBE , Filohan’ny FPMA


NY TAFO POITIERS

MISOKATRA ISAKY NY ALAHADY NY FIANGONANA :

1/ Fotoam-pivavahana manomboka amin’ny 4 ora tolak’andro

2/ Fandraisana ny Fanasan’Ny Tompo : isaky ny Alahady voalohany sy faha-3-n’ny volana

3/ Alahady karakarain’ny Sampana Fifohazana ny Alahady faha-4

4/ Raha misy ny Alahady faha-5 , dia natokana ho an’ny Sampana Sekoly Alahady izany

croixLA FPMA DE POITIERS

LE CULTE a lieu tous les dimanches :

1/  à partir de 16 heures

2/ tous les 1ers et les 3èmes dimanches : la Sainte Cène

 

3/ La Section Réveil  officie le culte le 4ème dimanche

4/ pour les 5 èmes dimanches , s’il y en a , c’est la Section Ecole du Dimanche qui officie le culte


ACTUALITES


Voir toutes les actualités

NOUS SITUERAdresse

5 Rue des Écossais, 86000 Poitiers

CULTES

Tous les dimanches à 16h

Contacts

Tél : 05 49 93 13 08
Mail : fpmapoitiers`{`at`}`gmail.com